Rate:
Air Hockey Online

Air Hockey Online

Air Hockey Online là một trò chơi được chơi phổ biến tại y8-y8.xyz! đây là trò chơi rất thu hút lượng người chơi độc đáo như trò Broken Horn trong racing. và cũng giống một phần Assault Tank trong y8. 
trong trò chơi này ai giành được 15 điểm đầu tiên sẽ thắng. bạn sẽ di chuyển con vẹ màu xanh để giữ lại các Puck. bạn cần ghi được nhiều bàn thắng hơn đội đỏ để giành chiến thắng.

Rating: 5 out of 5 based on 1 user ratings

Air Hockey Online GamePlay:

Air Hockey Online là một trò chơi được chơi phổ biến tại y8-y8.xyz! đây là trò chơi rất thu hút lượng người chơi độc đáo như trò Broken Horn trong racing. và cũng giống một phần Assault Tank trong y8. 
trong trò chơi này ai giành được 15 điểm đầu tiên sẽ thắng. bạn sẽ di chuyển con vẹ màu xanh để giữ lại các Puck. bạn cần ghi được nhiều bàn thắng hơn đội đỏ để giành chiến thắng.

  • Tags: